Informatie

Algemene voorwaarden
Op al onze leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Deze zullen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden, of kijk deze direct in via deze link


Privacybeleid

Lees hier het privacybeleid

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit - mede om eventuele schade te beperken - zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Telefonische bereikbaarheid

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 17.00 uur via telefoonnummer 0162 470570 of via e-mailadres info@bfsystemen.nl
Voor spoedgevallen buiten kantooruren zijn wij op hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres bereikbaar.
 

Reacties zijn gesloten.

  • Onder het tabblad [ Informatie] vindt u de  Algemene voorwaarden en Privacybeleid